SVÁTEK  KELTSKÉ  KULTURY  BELTINE  2006

30.4 - 1.5.2006   Lipnice nad Sázavou